Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

3.013 We evalueren en updaten de Economische agenda Veere.

3.013 We evalueren en updaten de Economische agenda Veere.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 30-09-2019
Einddatum: 30-12-2020

De Economische agenda Veere is verouderd en toe aan een actualisatie. In deze agenda maken we keuzes en stellen we prioriteiten. We zoeken daarbij een nadrukkelijke verbinding met het project “Kijk op cultuur”.Toelichting

G
Kwaliteit

Op 5 maart 2019 heeft het college ingestemd met het nemen van stap 1 in het proces om te komen tot nieuw ERT beleid. Inmiddels hebben 2 'ophaalsessies' plaatsgevonden: 1 met de gemeenteraad en 1 met de brancheverenigingen/ondernemers. De volgende stap voor de komende maanden is het voeren van interviews met brancheverenigingen en ondernemers om dieper op de inhoud in te gaan. Hierna versturen we een enquête naar alle ondernemers om te onderzoeken of zij zich herkennen in de opgehaalde informatie en gestelde prioriteiten.

De beleidsmedewerkers cultuur en ERT hebben regelmatig overleg om verbindingen te leggen tussen de visie "Kijk op cultuur" en economie, recreatie en toerisme.