Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

3.016 We herzien het uitstallingen- en terrassenbeleid.

3.016 We herzien het uitstallingen- en terrassenbeleid.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 31-12-2019

In 2019 stellen we nieuwe beleidsregels voor uitstallingen vast. Daarnaast treffen we voorbereidingen voor een nieuw terrassenbeleid.

We willen graag voor alle kernen dezelfde regels. Dit maakt handhaving makkelijker want er zijn minder regels. Om dit te bereiken is het nodig om de nota's te vernieuwen en de APV te wijzigen.Toelichting

G
Kwaliteit

In de raadsvergadering van 3 juli is de wijziging van de APV Veere 2019 unaniem aangenomen onder de toezegging dat de nota na een jaar wordt geëvalueerd. We zijn op zoek naar een juridisch administratieve ondersteuner die de uitvoering van de nieuwe regeling ter harte neemt van 1 augustus tot 1 januari 2019.