Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

3.017 We werken samen met de Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA).

3.017 We werken samen met de Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA).
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Planning
Startdatum: 31-12-2018

Deze samenwerking helpt ons om een toekomstbestendig toeristisch product aan te kunnen bieden. De samenwerking met TUA biedt namelijk:

  • inzicht in marktcijfers en trends. Aan de hand van die marktcijfers kunnen wij inspelen op de trends.
  • meer inzicht in onze situatie ten opzichte van de overige Zeeuwse gemeenten. Dit inzicht krijgen we door Zeelandbrede opdrachten te laten uivoeren door TUA. Voorbeelden van dergelijke opdrachten zijn:
    • Onderzoek naar de vaste gast in Zeeland;
    • In kaart brengen van de Zeeuwse aanboddatabase verblijfsaccommodaties.
  • de mogelijkheid om gezamenlijk te investeren in innovatieve, overkoepelende projecten die voor een kwalitatief hoogwaardig toeristisch product zorgen. Voorbeeld van een dergelijk project is De Zeeland Experience

De TUA is een samenwerkingsverband van Economische Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en VVV Zeeland.Toelichting

G
Kwaliteit

In het eerste kwartaal van 2019 werken de TUA-partners en de Zeeuwse beleidsadviseurs recreatie en toerisme aan het samenstellen een nieuw meerjarenplan TUA 2020-2030. Veere is onderdeel van het cluster kustgemeenten. Binnen dit cluster kijken we naar gezamenlijke focus en projecten. Nadruk ligt op versterking van de Zeeuwse identiteit en kwaliteit (o.a. strand- en natuurbeleving), stimulering innovatiekracht ondernemers en kennis vergaren en delen.

De strategische agenda toerisme voor Zeeland 2020-2030 is inmiddels opgesteld. De Zeeuwse gemeenten worden gevraagd om voor 22 oktober kenbaar te maken of zij instemmen met dit meerjarenplan.