Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

3.018 In 2019 stelt het college maximaal € 300.000 beschikbaar voor de Toeristische Impuls.

3.018 In 2019 stelt het college maximaal € 300.000 beschikbaar voor de Toeristische Impuls.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2021

De Toeristische Impuls is ingesteld om het toeristische product in Veere te innoveren en verduurzamen. Over de besteding van het budget hebben we in februari 2019 met de toeristische sector een hernieuwd convenant gesloten, inclusief toetsingskader. Aanvragen of voorstellen voor een bijdrage leggen we na overleg met de sector aan het gemeentebestuur voor.Toelichting

G
Kwaliteit

In het eerste kwartaal hebben we aan de volgende projecten een financiële impuls toegekend:

- Zeilevenement Zeeland Regatta 2019

- Klassieke concerten in Veerse buitenplaatsen

- Online campagne veelzijdig Veere bij VVV Zeeland

 

In het tweede kwartaal hebben we aan de volgende projecten een financiële impuls toegekend:

- Terugkomdagen gastheer van het landschap Walcheren

- Administratieve ondersteuning voor de beleidsontwikkelaar ERT