Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

4.002 we zorgen dat alle kinderen van 1- of geen verdieners die dit willen, een plaats krijgen op een peuterspeelzaal.

4.002 we zorgen dat alle kinderen van 1- of geen verdieners die dit willen, een plaats krijgen op een peuterspeelzaal.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor plaatsen van kinderen van 1- of geen verdieners. Het percentage is niet bepaald. Wij kiezen voor 100% omdat uit ervaring van de scholen blijkt dat de overgang naar de basisschool kleiner is wanneer kinderen een peuterspeelzaal bezocht hebben.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2018 subsidieerden we de peutergroepen voor het eerst op een andere manier. Voor 2018 ontving KOW een exploitatiesubsidie. In 2018 betaalden we een bedrag per kind. Voor tweeverdieners verleenden we een extra bijdrage bovenop de bijdrage van de belastingdienst. Hiermee houden we de opvang kleinschalig en bereiken we ons doel: zoveel mogelijk kinderen op de peutergroep in hun eigen dorp. Iedere maand monitorden we met Kinderopvang Walcheren de aantallen kinderen die een peutergroep bezochten. Zo zetten we de dagdelen op de peutergroepen flexibel in: waar wachtlijsten ontstonden opende de peutergroep een extra dagdeel. Waar te weinig kinderen gebruik maakten van de peutergroep, sloot deze een dagdeel.