Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

4.011 We actualiseren in 2019 het huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen.

4.011 We actualiseren in 2019 het huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. Scholen die groeien, kunnen om aanpassing of uitbreiding van het gebouw vragen. De toegekende aanvragen nemen wij op in het huisvestingsplan. Het huidige huisvestingplan is gebaseerd op leerlingprognoses van 2016. Inmiddels blijkt de ontwikkeling van de leerlingenaantallen af te wijken van de prognose. Sommige scholen groeien harder dan verwacht, andere scholen krimpen aanzienlijk. We vernieuwen het huisvestingsplan daarom op basis van de nieuwste maatschappelijke en demografische ontwikkelingen, zoals geboortecijfers en aantallen woningen die we willen bouwen.