Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

5.004 We stellen in 2018 en 2019 een boombeleidsplan op.

5.004 We stellen in 2018 en 2019 een boombeleidsplan op.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

 

Door het boombeleidsplan scheppen we duidelijkheid over onze keuzes over bomen. We benoemen in het beleidsplan:

  • hoe we omgaan met boomziektes zoals de essentaksterfte;
  • onze keuzes bij het kappen of planten van bomen;
  • de gewenste manier van planten en de voorwaarden die we daaraan stellen aan andere partijen (aannemers);
  • ons beleid over/bij kapvergunningen.

We inventariseren nog welke items nog meer aan bod moeten komen. Zo komen we tot een compleet document.

 Toelichting

G
Kwaliteit

Het bomenbeleidsplan is opgesteld en door de raad goedgekeurd. We starten nu met inventariseren van de waardevolle bomenlijst. De criteria hiervoor zijn middels het bomenbeleidsplan vastgesteld.