Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

5.006 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Het Zeeuws Archief.

5.006 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Het Zeeuws Archief.
Portefeuillehouder
Zwaag RJ, van der

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

Het Zeeuws Archief is een gemeenschappelijke regeling waar we met gemeente Middelburg en het Rijk aan deelnemen. 

Het Zeeuws Archief beheert voor ons de oude gemeentelijke archieven en de historische kunstcollectie. Het Zeeuws Archief voert ook in 2019 de taken voor ons uit die in de GR staan: openbaar maken, beheer en behoud van archieven en onze cultuurhistorische collectie. De jaarstukken 2018 en de begroting 2020 leggen we aan u voor in de raadsvergadering van mei 2019.Toelichting

G
Kwaliteit

De raad stemde in met de jaarstukken over 2018 en de begroting 2020 in de vergadering van 6 juni 2019.