Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

5.008 In 2019 plaatsen we een nieuw kunstwerk in de openbare ruimte

5.008 In 2019 plaatsen we een nieuw kunstwerk in de openbare ruimte
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

Er zijn initiatieven in Gapinge en Meliskerke. Volgens de uitgangspunten van de nota Kunst in de openbare ruimte financieren we minimaal 1 keer in de 2 jaar een kunstwerk. In maart 2018 plaatsten we een kunstwerk aan de Oostkapelseweg in Serooskerke.Toelichting

G
Kwaliteit

Vier voor het kunstwerk in Gapinge geselecteerde kunstenaars presenteren hun schetsontwerp op 15 augustus 2019. De kunstadviescommissie selecteerde 2  ontwerpen. In de kunstadviescommissie zitten, naast onafhankelijk deskundigen,  drie inwoners van Gapinge.  Op 20 september is er een bijeenkomst in Gapinge waarbij inwoners het uiteindelijke kunstwerk kunnen kiezen.