Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

5.009 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool.

5.009 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

De Zeeuwse Muziekschool (ZMS) is een gemeenschappelijke regeling waar we samen met andere Zeeuwse gemeenten aan deelnemen. De Zeeuwse Muziekschool verzorgt muzieklessen bij muziekverenigingen, basisscholen en individuele leerlingen in onze gemeente. Een belangrijk onderdeel hiervan is doorgaan van de muzieklessen in het basisonderwijs onder schooltijd. De ZMS is in 2018 gestart met een project op het gebied van ouderenparticipatie. De bedoeling is om muziekactiviteiten op te zetten voor en door ouderen die nog thuis wonen en beginnend dementerenden. We stimuleren in dit project ook dat er verbindingen gelegd worden met partijen uit het sociaal domein en in de kernen.

In juni 2019 leggen we de jaarstukken over 2018 en de begroting 2020 aan de raad voor.Toelichting

G
Kwaliteit

We maakten afspraken met de Zeeuwse Muziekschool over de taken en financiële kaders die in de GR staan: het verzorgen van muzieklessen, op scholen en voor particulieren. De ZMS leverde de jaarstukken 2017 en de begroting 2019 aan. We beoordeelden de stukken en legden deze  met een advies voor aan de raad in juli 2018.. We verstrekten een subsidie aan de ZMS voor het project Radio Geluk. Dit is een project waarbij de ZMS muziekactiviteiten opzet voor en door ouderen en dementerenden. De activiteiten zijn in 2018 gestart. We stimuleren in dit project ook dat er verbindingen gelegd worden met partijen uit het sociaal domein en in de kernen.