Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

5.013 We ondersteunen de realisatie van een mountainbikeroute in Veere.

5.013 We ondersteunen de realisatie van een mountainbikeroute in Veere.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2019

MTB-rijden is een populaire buitensportactiviteit. Het realiseren van een MTB-route past bij het speerpunt “Omgeving en faciliteiten” in de Sportnota 2016. Het draagt eraan bij dat meer mensen gaan fietsen en dus in beweging komen. Wij hebben in juni 2017 ingestemd met het projectplan hiervoor. Ook verlenen we een financiële bijdrage van € 11.228. Deze is gekoppeld aan drie deelroutes. De route Dishoek-Zoutelande-Biggekerke hebben we in februari 2018 vastgesteld. Onze ondersteuning bestaat uit het verlenen van deze financiële bijdrage en het meedenken over de route.Toelichting

G
Kwaliteit

We hebben op 11 juni 2019 de deelroute Westkapelle-Oostkapelle vastgesteld. Initiatiefnemer Zeeuwse Kust heeft deze samengesteld. Samen met het waterschap en Staatsbosbeheer hebben we overeenstemming bereikt over deze route. Zeeuwse Kust is nu bezig met de bewegwijzering van de route.

Ook hebben we de eerste deelroute Dishoek-Zoutelande-Biggekerke geëvalueerd. Dit deden we samen met de betreffende dorpsraden en Stichting Duinbehoud. De ervaringen met deze route waren positief. Daarom heeft het waterschap de pilot met de werkweg met een jaar verlengd. Ook hebben we, op aangeven van Zeeuwse Kust, ingestemd met een kleine aanpassing in deze route bij Dishoek.