Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

5.026 We ontwikkelen in 2019 een Veerse cultuuragenda, in samenwerking met vertegenwoordigers van de sectoren onderwijs, zorg en recreatie & toerisme. We voeren twee onderdelen uit.

5.026  We ontwikkelen in 2019 een Veerse cultuuragenda, in samenwerking met vertegenwoordigers van de sectoren onderwijs, zorg en recreatie & toerisme. We voeren twee onderdelen uit.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Planning
Startdatum: 19-09-2017
Einddatum: 30-12-2022

De raad stemde op 11 april in met de aanbevelingen en gaf opdracht deze verder uit te werken. Met een interne werkgroep werken we aan de uitwerking. We brengen prioriteit aan in de aanbevelingen en spreken met externe deskundigen.Toelichting

G
Kwaliteit

In september informeren we de raad over de Agenda