Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

5.027 We zorgen voor een gastvriendelijk ontvangst op de Veerse parkeerterreinen.

5.027 We zorgen voor een gastvriendelijk ontvangst op de Veerse parkeerterreinen.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-09-2019

We vinden een gastvriendelijke ontvangst van inwoners en toeristen belangrijk. Recreanten moeten al bij aankomst op een parkeerterrein aan de kust het gevoel krijgen in een hoogwaardig recreatiegebied te zijn beland. Daar horen een goede terreininrichting en een aantal voorzieningen en faciliteiten bij zoals:

  • duidelijke verwijzing naar het terrein;
  • uitnodigend welkomstbord, informatie en verwijzingen;
  • camouflage van afvalcontainers;
  • betere bestrating;
  • duurzame verlichting;
  • meer oplaadpunten;
  • betere toiletvoorzieningen. 

Deze verbeteringen komen voort uit het project ‘De Kust is breder dan het Strand’. We voeren alle aanbevelingen uit het rapport over dit project uit.Toelichting

G
Kwaliteit

Voor 2019 is een tweede proefjaar voor het inbrengen van gastheerschap (met een kleinschalige mobiele voorziening) op het parkeerterrein aan de Galgeweg te Koudekerke per 1 juli 2019 gestart. Deze proef loopt door tot 15 september 2019. Het eerste proefjaar was positief. Van een voorgenomen proef voor het kustparkeerterrein De Vier Hoogten te Oostkapelle is afgezien. De personele ondersteuning kwam niet rond. Kwalitatieve verbetering van de kustparkeerterreinen wachten op concretisering van principe-afspraken over huur voor 30 jaar met het waterschap Scheldestromen. In het voorstel voor actualisering van de Parkeernota nemen we voorgenomen investeringen mee.