Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

5.029 We verlenen een subsidie aan het Marie Tak van Poortvlietmuseum in Domburg van € 900.000

5.029 We verlenen een subsidie aan het Marie Tak van Poortvlietmuseum in Domburg van € 900.000
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

Het Marie Tak van Poortvlietmuseum is een zelfstandig museum. De collectie is onderdeel van ons cultureel erfgoed, het exposeert werken van kunstenaarskolonies begin 20e eeuw. Het museum verhuist naar een beter zichtbare plaats in Domburg. Er komt meer ruimte voor de collectie. In de begroting 2018 is al € 400.000 hiervoor opgenomen (verdeeld over de jaren 2019 en 2020). In 2019 nemen nog eens een bedrag van € 500.000. Ook ligt er een subsidie-aanvraag bij de provincie voor het realiseren van het museum.

In mei maken we een voorstel voor de raad.Toelichting

G
Kwaliteit

We werken aan een haalbaarheidsonderzoek voor het mogelijk verplaatsen van het museum. Voor het creëren van draagvlak overleggen we met een klankbordgroep bestaande uit inwoners en belangenverenigingen.  Het onderzoek is nog niet afgerond.  We verwachten dit jaar geen besluitvorming meer hierover.