Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

5.031 We maken een uitvoeringsprogramma sport 2019.

5.031 We maken een uitvoeringsprogramma sport 2019.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

Het uitvoeringsprogramma maken we samen met de klankbordgroep sport. Hierin staan de sportactiviteiten en -projecten waaraan we een (financiële) bijdrage leveren. Daarmee willen we bereiken dat meer inwoners bewegen en het draagt bij aan het terugdringen van overgewicht bij onze inwoners, een van de speerpunten uit de nota gezondheid. Het budget is € 25.000.Toelichting

G
Kwaliteit

In het tweede kwartaal van 2019 hebben we onder andere de volgende resultaten bereikt:

- we hebben budget aangevraagd voor de uitvoering van het Sportakkoord. Samen met de klankbordgroep sport vertalen we dit naar de Veerse situatie. Op 9 september 2019 hebben we met de klankbordgroep de Veerse speerpunten vastgesteld;

- we zijn in Meliskerke gestart met een werkgroep Meliskerke Beweegt voor een beweegproject; in juli en augustus 2019 hebben ze zomeravondtoernooien georganiseerd. Dit was een succes.