Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

5.032 We evalueren de sportnota 2016.

5.032 We evalueren de sportnota 2016.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

De raad heeft in december 2015 de Sportnota 2016 vastgesteld “Veere beweegt mee”. Jaarlijks stellen we een uitvoeringsprogramma vast dat aansluit bij de speerpunten uit de nota. Voor de periode 2016-2019 evalueren we de speerpunten en de behaalde resultaten. Dan bepalen we de uitgangspunten voor 2020.