Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

6.005 We evalueren de nota reserve leefbaarheid.

6.005 We evalueren de nota reserve leefbaarheid.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 25-03-2015
Einddatum: 30-12-2022

De nota is een invulling van de ambitie ‘meer samenleving en een andere overheid’ uit het coalitieprogramma. De nota loopt nog tot en met februari 2018. Tot die tijd nemen we nieuwe aanvragen in behandeling. Daarna evalueren we de nota.

Er is nog ca. € 200.00 beschikbaar van het oorspronkelijke budget van € 800.000.Toelichting

G
Kwaliteit

Wij verstrekten voor maatschappelijke initiatieven een bijdrage uit de Reserve Leefbaarheid.  Op basis van een opstelde  evaluatie stelden we eind 2018 nieuwe criteria op voor nieuwe aanvragen tbv de Reserve Leefbaarheid. Deze zijn in januari 2019 ter vaststelling aan u voorgelegd. We geven 17 september in de algemene commissie een presentatie over de gang van zaken en er komen ook een aantal initiatiefnemers spreken.