Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

6.009 We maken afspraken met zorgaanbieders en leveranciers over wmo- en jeugdvoorzieningen.

6.009 We maken afspraken met zorgaanbieders en leveranciers over wmo- en jeugdvoorzieningen.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

Jaarlijks maken we (contract)afspraken met zorgaanbieders voor de ondersteuning van onze inwoners.

De Inkooporganisatie Jeugd koopt de jeugdhulp provinciaal in bij zorgaanbieders.

Samen met de gemeenten Middelburg en Vlissingen kopen we Wmo-voorzieningen in. Het gaat dan onder andere om begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke zorg, collectief vervoer en hulpmiddelen. Binnen de contractafspraken gaan we uit van de uitgangspunten uit het Veers Kompas.Toelichting

G
Kwaliteit

Wmo:

Op het gebied van de Wmo  sluiten we in 2019 (en ook al in 2018) nieuwe contracten, omdat de oude afliepen.   Hieronder geven we per onderdeel de status weer:

- Voor hulpmiddelen zijn de nieuwe contracten per 1 Juni 2019 ingegaan met de leveranciers Medipoint en Welzorg. In de eerste periode overleggen we maandelijks over de ontwikkelingen en implementatie.

- Het contract voor Ambulante ondersteuning, dagbesteding en huishoudelijke hulp is ingegaan per 1 januari 2019. Ieder kwartaal is er een fysieke overlegtafel waar we specifieke knelpunten en verbeteringen bespreken.

- De percelen voor Collectief vervoer zijn gegund. Per 1 augustus 2019 levert TCR het leerlingenvervoer. Per 1 september 2019 levert Taxi de Vlieger het vraagafhankelijk vervoer.

 

Jeugd:

De contracten voor jeugdhulpaanbieders lopen op  31-12-2019  af.  De inkooporganisatie Jeugd Zeeland regelt de nieuwe contracten per 1-1-2020. Keuzevrijheid blijft daarin mogelijk voor klanten.

De digitale administratie tussen IJZ en zorgaanbieders is verbeterd. Het wordt daardoor mogelijk de uitgaven voor de jeugdhulp beter te volgen.