Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

6.010 We nemen deel aan de GR Orionis Walcheren.

6.010 We nemen deel aan de GR Orionis Walcheren.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

Orionis biedt financiële ondersteuning, begeleiding naar werk en schuldhulpverlening. Orionis werkt aan de uitvoering van het Plan Van Aanpak.

Het Beleidsplan Armoedebeleid loopt in 2018 af. We onderzoeken samen Vlissingen en Middelburg hoe we dit een vervolg geven.

Het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening loopt tot 2020. In 2018 voeren we een tussentijdse evaluatie uit.Toelichting

G
Kwaliteit

In de GR Orionis Walcheren werkt aan het behalen van de doelstelling: uitstroom naar werk. Dit is gedaan door een verhoging van de uitstroom en een beperking van de instroom in de uitkering door de verdere uitwerking van het plan van aanpak. De aantallen lopen af. We zijn ondertussen in 2019 hard aan de slag met de nieuwe Kadernota Orionis Walcheren. Deze is anno nu (augustus 2019) in concept versie gereed. In november komt deze in de raad zodat deze vanaf 2020 ingaat.