Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

6.013 We passen de verordening Wmo en Jeugdwet aan

6.013 We passen de verordening Wmo en Jeugdwet aan
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

Doordat we toewerken naar een nieuwe toegang, moet ook het beleid in de verordening Wmo en Jeugdwet worden aangepast.

De basis hiervoor is de Veerse Visie Sociaal domein.

Afhankelijk van de keuzes die we maken over de organisatie van de toegang, wordt duidelijk welke veranderingen nodig zijn in het beleid. De Raad stelt de aangepaste verordening vast. Ook beleidsregels passen we daarop aan.  Toelichting

G
Kwaliteit

Er is een conceptverordening opgesteld. Deze ligt ter advisering voor aan de Wmo-raad.