Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

6.014 We monitoren periodiek de resultaten en kosten van de zorg.

6.014 We monitoren periodiek de resultaten en kosten van de zorg.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

Monitoring in het sociaal domein is in 2019 extra belangrijk door de veranderingen in de toegang van de Wmo en Jeugdwet. Over de uitkomsten van de monitoring informeren we de gemeenteraad:

  • We informeren over de kosten via bestuursrapportages. Dit doen we 2 keer per jaar.
  • We informeren over de maatschappelijke resultaten via de Monitor Sociaal Domein die ZB Planbureau ontwikkelde. Deze monitor geeft ook inzicht in hoe Orionis en Porthos bijdragen aan de resultaten. Hierover informeren we de gemeenteraad 2 keer per jaar.
  • Over de ervaring van de klanten informeren we de gemeenteraad via de uitkomsten van de Wmo-Cliëntervaringsonderzoeken. Hierover informeren we 4 keer per jaar.
  • Over Werk en Inkomen informeren we via het dashboard van Orionis. Dit doen we zes keer per jaar.

Aandachtspunt voor 2019 is dat we meer gegevens verzamelen over de kwaliteit van de jeugdzorg en hoe de klanten dit ervaren.Toelichting

G
Kwaliteit

De raad wordt via de tweede bestuursrapportage geïnformeerd over de kosten in de zorg.

De raad wordt later dit jaar geïnformeerd over de resultaten van het Wmo-cliëntervaringsonderzoek.

Het dashboard van Orionis wordt 6 keer per jaar voorgelegd aan de raad.