Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

6.015 Wij onderzoeken hoe kwetsbare inwoners zo veel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving en maken hiervoor een uitvoeringsplan.

6.015 Wij onderzoeken hoe kwetsbare inwoners zo veel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving en maken hiervoor een uitvoeringsplan.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-08-2017
Einddatum: 30-12-2019

In 2018 stelde de gemeenteraad de notitie “Visieontwikkeling Welzijn, Wonen en Zorg” vast. Voor de uitwerking hiervan heeft de raad "maatwerk als leidend principe" en 4 specifieke thema's vastgesteld. Deze zijn:
- Langer zelfstandig wonen
- Ouderdom komt met gebreken
- Eenzaamheid
- Eigen regie
De uitwerking van de thema’s doen wij met werkgroepen waarin maatschappelijke partners deelnemen. Met de uitkomsten hiervan stellen wij een uitvoeringsplan op dat wij in de 1e helft 2019 vast stellen.
Wij betrekken de uitkomsten van het RIGO onderzoek van april 2018 hierbij.Toelichting

G
Kwaliteit

De oorspronkelijke planning is dat het college  voor juli 2019 een uitvoeringsplan vast stelt.  Het overleg met betrokken partners die zich vooral met de uitvoering (gaan) bezig houden vergt meer tijd dan voorzien.  Het gaan dan o.a. om prioriteitsstelling en de vraag wat specifiek nodig is om de uitvoering te realiseren.  Afronding is nu voorzien voor het eind van het jaar.