Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

6.017 We maken nieuwe afspraken voor de aanpak van schuldhulpverlening op basis van de eindevaluatie van het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2016-2020

6.017 We maken nieuwe afspraken voor de aanpak van schuldhulpverlening op basis van de eindevaluatie van het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2016-2020
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 30-04-2016
Einddatum: 30-12-2019

Schuldhulpverlening is een belangrijk middel voor Veerse inwoners om regie over eigen leven te houden. Mensen met schulden hebben namelijk geen regie over eigen leven. Het beleidsplan zet in op het voorkomen van schulden door een integrale toegang te faciliteren. In 2018 hebben we al een tussenevaluatie gedaan van dit beleidsplan. Daaruit bleek dat nieuwe afspraken nodig zijn.

In 2019 doen we de eindevaluatie van dit beleidsplan. Dan weten we welke punten aandacht nodig hebben vanaf 2020.Toelichting

G
Kwaliteit

De voortgang gaat goed. We hopen rond oktober een plan in het college/raad te kunnen hebben, zodat deze op 1 januari 2020 kan gaan lopen.