Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

6.018 We maken met Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) prestatieafspraken over de aanbevelingen in het BMC rapport

6.018 We maken met Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) prestatieafspraken over de aanbevelingen in het BMC rapport
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

We ontvingen van BMC een rapport: “Meeveren met onze inwoners; Maatschappelijk Werk Walcheren in een sterke keten”. BMC heeft daarin de taken van MWW beschreven en de bijbehorende formatie. Het rapport geeft aanbevelingen over de formatie-omvang, de samenwerking met andere organisaties in de toegang en de aansturing. We gebruiken deze aanbevelingen bij het maken van prestatieafspraken met het MWW.

Het MWW biedt ondersteuning aan cliënten om de zelfredzaamheid en die van het netwerk te vergroten. MWW biedt de volgende vormen van ondersteuning:

-        Algemeen maatschappelijk werk
-        School maatschappelijk werk
-        Formulierenbrigade
-        cliëntondersteuning

De ondersteuning van MWW is laagdrempelig. Voor toegang tot MWW is geen verwijzing van Porthos nodig. Hierdoor is de kans kleiner dat de inwoner vraagt naar zorg en ondersteuning vanuit Wmo, Jeugdwet of Participatiewet.Toelichting

G
Kwaliteit

In de reguliere gesprekken met het Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) worden de bijzonderheden bij de uitvoering van de taken besproken.

Het BMC rapport is deels geïntegreerd door MWW. Met het afgeven van de subsidie maken we prestatieafspraken waarover we de regie houden.