Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

6.019 We houden de dienstverlening aan onze inwoners via Porthos in stand tot 1 januari 2020

6.019 We houden de dienstverlening aan onze inwoners via Porthos in stand tot 1 januari 2020
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

De huidige samenwerkingsovereenkomst Porthos tussen de drie Walcherse gemeenten loopt nog door tot en met 31 december 2019. Tot die tijd is het cruciaal voor de dienstverlening aan onze inwoners dat Porthos blijft functioneren als toegang. Om deze reden blijven we vanuit onze rol als gastgemeente Porthos ondersteunen. Voor het jaar 2019 stellen we daarom het geld beschikbaar dat Porthos nodig heeft.Toelichting

G
Kwaliteit

Porthos heeft het signaal afgegeven dat er een te kort aan personeel is en een sterk toenemende zorgvraag van onze inwoners, waardoor wachtlijsten ontstaan. De drie gemeenten hebben hierop maatregelen genomen (zie kopje geld).