Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

6.024 In 2019 stellen we het lokale uitvoeringsplan gezondheid vast.

6.024 In 2019 stellen we het lokale uitvoeringsplan gezondheid vast.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

Samen met uitvoerende organisaties formuleren we SMART doelstellingen op het gebied van middelengebruik, overgewicht en welbevinden.Toelichting

G
Kwaliteit

U heeft het lokale uitvoeringsplan Gezond in Veere 2019-2021 vastgesteld. Het plan is gebaseerd op de uitgangspunten van Positive Health. U heeft duidelijke doelen vastgesteld op gebied van alcoholgebruik, overgewicht en vitaal en gelukkig wonen.