Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

7.006 We evalueren en herzien het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

7.006 We evalueren en herzien het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP).
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

Het huidige rioleringsplan loopt tot en met 2019. In 2018 starten we met de evaluatie en herziening van dit plan. Met de term verbreed rioleringsplan bedoelen we dat we niet alleen kijken naar het riool maar naar de waterhuishouding in zijn geheel.Toelichting

G
Kwaliteit

We hebben in de commissie RO van 9 september drie dilemma's behandeld en het concept vGRP 2020-2023 ter kennisname aangeboden.

In de commissie RO van oktober leggen we het definitieve vGRP2020-2023 met de verwerking van de dilemma's voor.