Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

7.014 In 2019 ronden we de uitbreiding van de begraafplaats in Domburg af.

7.014 In 2019 ronden we de uitbreiding van de begraafplaats in Domburg af.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

De uitbreiding voorziet in grafruimte voor de komende 45 jaar. De grond voor de uitbreiding is verworven en grond is opgehoogd. In de afgelopen zomer is de drainage aangebracht. In 2019 ronden we het werk af door het aanplanten van hagen en heesters en het aanbrengen van paden.

Het budget is al beschikbaar.Toelichting

G
Kwaliteit

De begraafplaats is opgehoogd en ingezaaid, het terrein moet nog nazakken. In het najaar brengen we de beplanting aan.