Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

7.015 We dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma en de begroting van het OLAZ.

7.015 We dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma en de begroting van het OLAZ.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Planning
Startdatum: 30-04-2019

Het OLAZ stelt elke bestuursperiode een beleidsprogramma en elk jaar een begroting vast. We kijken daarbij dat kosten van verwerking van afval beperkt  blijven. Door zienswijzen in te dienen oefenen we invloed uit op het beleidsprogramma en de jaarlijkse begrotingen.

Zie ook paragraaf verbonden partijen OLAZ.Toelichting

G
Kwaliteit