Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

7.016 We voeren een klimaatstresstest uit.

7.016 We voeren een klimaatstresstest uit.

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

De Klimaatstresstest is een hulpmiddel dat inzichtelijk maakt wat de gevolgen zijn van klimaatverandering. Met de test verzamelen we informatie over locaties die gevoelig zijn voor wateroverlast, overstromingen, droogte en hitte.Toelichting

G
Kwaliteit

Op 7 februari 2019 hebben we een klimaatstresstest uitgevoerd.

We bepalen nu Zeeland breed hoe we de risicodialoog aangaan met de actoren uit onze gemeente.

We gaan vanaf heden Zeeland breed communiceren over wat burgers kunnen doen met betrekking tot klimaatadaptatie.