Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

8.006 We voeren een haalbaarheidsonderzoek uit voor de verplaatsing van de PLUS-supermarkt naar de hoek bij de Noorddijk en de parallelweg N57.

8.006 We voeren een haalbaarheidsonderzoek uit voor de verplaatsing van de PLUS-supermarkt naar de hoek bij de Noorddijk en de parallelweg N57.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2019

De PLUS-supermarkt diende een initiatief in om te verplaatsen naar de rand van Vrouwenpolder. Op de huidige locatie aan de Fort den Haakweg/Monnikendijk wringt de bedrijfsvoering (o.a. parkeren, bevoorrading, mogelijkheden voor uitbreiding) van de PLUS-supermarkt. We onderzoeken of de verplaatsing van de PLUS-supermarkt kansen biedt voor het verbeteren van de omgeving en de lokale economie. Een verplaatsing draagt bij aan de opwaardering van de groene kamer van het centrum. Uit verkennend onderzoek blijkt dat het perceel in de hoek Noorddijk/parallelweg N57 mogelijk kansrijk is. Door verplaatsing ontstaat ruimte voor een herinvulling van de huidige locatie.Toelichting

O
Kwaliteit

We hebben een eerste aanzet voor een stedenbouwkundige visie (beeldkwaliteitsplan) op de invulling van de open stukken op de Dorpsdijk en de erachter gelegen 'groene kamer' (Dorpsplan) gemaakt. Enerzijds om de eigenaren van de grond aan de Dorpsdijk concrete handvatten voor een invulling te geven, anderzijds om de verbindingen tussen het levendige centrum, de nieuwe supermarkt en de achterblijvende supermarktlocatie in stand te houden of te versterken. Een uitdaging ligt in de gronden tussen de gebouwen in: de kloostergronden en de kerk. Hoe wordt dit een onderdeel van een levendig dorpshart?

Concrete initiatieven voor een invulling van de open gaten in de bebouwing langs de Dorpsdijk zijn er nog niet, maar gesprekken zijn gevoerd.

De verplaatsing en nieuwbouw van de supermarkt krijgt gestalte in de vorm van een locatiebesluit.

Gezien het bovenstaande hebben we in overleg met de stedenbouwkundige besloten de visie even 'on hold' te zetten, in afwachting van belangrijke besluiten, waaronder die over de verplaatsing van de supermarkt.