Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

8.018 We vormen de locatie van de oude supermarkt aan de Singel in Domburg om tot een woongebied en een parkeerplaats.

8.018 We vormen de locatie van de oude supermarkt aan de Singel in Domburg om tot een woongebied en een parkeerplaats.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

Het ontwerp geven we vorm in overleg met omwonenden. Een omvorming van het middengebied tot een parkeerplaats biedt extra kansen. De huidige parkeerplaatsen aan de Schuitvlotstraat en de Zuidstraat komen dan na realisatie van het terrein te vervallen. In 2018 brengen we het bestemmingsplan in procedure en stellen we het plan vast.Toelichting

G
Kwaliteit

De kwalitatieve invulling van het gebied kwam tot stand in nauw overleg met omwonenden. Aan de Singel komen een aantal woningen  met aan de binnenzijde van het gebied een parkeerterrein voor vergunninghouders. Aanwonenden gaven aan een gedeelte grond te willen kopen. Het plan voorziet in een achteruitgang voor de museumlocatie. 

In mei 2019 is de oude supermarkt gesloopt. In juni zijn we gestart met aanleg van  de parkeerplaatsen inclusief het bouwrijp maken van de bouwkavels.