Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

8.022 Wij bereiden het bestemmingsplan Oranjeplein voor.

8.022 Wij bereiden het bestemmingsplan Oranjeplein voor.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2020

Het “Beeldkwaliteitsplan Oranjeplein” (oktober 2015) beschrijft de invulling van het Oranjeplein. Dit beeldkwaliteitsplan gebruiken we als basis voor het bestemmingsplan. Het externe adviesbureau Rho maakt voor ons het bestemmingsplan. Hierbij betrekken we onze stakeholders zoals de Stadsraad Veere, de Stichting Veere en de Ondernemersvereniging Veere.Toelichting

G
Kwaliteit

Wij gaven het externe adviesbureau Rho opdracht om het bestemmingsplan voor het Oranjeplein te maken. Rho leverde dit jaar een concept bestemmingsplan op. Uit de beoordeling daarvan blijk dat nader onderzoek nodig is voordat het bestemmingsplan in procedure kan. Dit onderzoek richt zich o.a. op het programma en functies en de financiële haalbaarheid (grondexploitatie). In november 2018 informeerden wij u via een raadsmemo over de stand van zaken en de processtappen. Conform financiële wet- en regelgeving moet u voor 31 december 2020 een beslissing nemen over de grondexploitatie.