Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

8.025 We werken mee of voeren bouwplannen uit die opgenomen zijn in de Regionale Walcherse woningmarktafspraken.

8.025 We werken mee of voeren bouwplannen uit die opgenomen zijn in de Regionale Walcherse woningmarktafspraken.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2017

Hiermee spelen we in op de (toekomstige) vraag naar woningen. De resultaten van het gemeentelijke en provinciaal woningbehoeftenonderzoek gebruiken we om in 2018 nieuwe regionale woningmarktafspaken te maken met de gemeentes op Walcheren en de Provincie Zeeland.Toelichting

G
Kwaliteit

De provincie heeft de Walcherse regionale woningmarktafspraken vastgesteld. In mei 2019 worden naar verwachting de nieuwe provinciale bevolkings- en huishuidensprognoses 2019 vastgesteld. En het Zeeuws woningmarktonderzoek is gestart en wordt naar verwachting voor de zomer opgeleverd.  Met de uitkomsten van prognose en woningmarktonderzoek verwacht de provincie dat de gemaakte regionale afspraken straks ook geschikt zullen zijn als onderbouwing voor de ladder van duurzame verstedelijking.