Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

8.025 Wij onderzoeken de mogelijkheden tot herbestemming van het Mijnenmagazijn in Veere.

8.025 Wij onderzoeken de mogelijkheden tot herbestemming van het Mijnenmagazijn in Veere.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2020

In 2010 kochten we het magazijn en het kantinegebouw van het complex Mijnenmagazijn. Door middel van marktconsultatie realiseren we een duurzame herbestemming.Toelichting

G
Kwaliteit

Na aankoop van het Mijnenmagazijn en het kantinegebouw dienden geïnteresseerde marktpartijen vrijblijvende initiatieven in voor herbestemming van het Mijnenmagazijn. Geen van deze initiatieven leidden tot een haalbare herbestemming. In samenwerking met BOEi bereidden we een 'tender' (openbare aanbesteding/marktconsultatie) voor. Dit doen we via een 'Bidbook'. Hierin beschrijven we de feitelijke toestand van het Mijnenmagazijn, het beoordelingskader en de procedure. Doel hiervan is dat marktpartijen gelijke kansen krijgen voor het indienen van een plan.