Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

8.027 We voorkomen het gebruik van gebouwen als tweede woning via het tweede woningenbeleid.

8.027 We voorkomen het gebruik van gebouwen als tweede woning via het tweede woningenbeleid.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 29-10-2017

Permanente bewoning is van groot belang voor de leefbaarheid van de kernen. Met het voorkomen van gebruik als tweede woning  blijven er ook voldoende woningen beschikbaar voor permanente bewoning. We geven informatie, we voeren controles uit en we handhaven juridisch het gebruik van woningen voor permanente bewoning.Toelichting

G
Kwaliteit

Op 11 april is de uitgangspunten beleid Tweede Woningen Veere 2019 vastgesteld. Vervolgens heeft deze verordening ter inzage gelegen. Op 6 juni wordt de verordening ter vaststelling voorgelegd, zodat de verordening per 1 juli van kracht is.