Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

8.033 We bepalen de koers en ambitie van onze gemeente rond de invoering van de Omgevingswet.

8.033 We bepalen de koers en ambitie van onze gemeente rond de invoering van de Omgevingswet.
Portefeuillehouder
Schot Arie
Steketee Marcel

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

De Omgevingswet vraagt van gemeenten dat ze hun koers en ambitie bepalen. Wij bepalen welke gemeente we willen zijn: conserverend, calculerend, onderscheidend of vernieuwend.Toelichting

G
Kwaliteit

De organisatie heeft zich voorbereid op het opstellen van kaders en ambities door de gemeenteraad in voorbereiding op de Omgevingswet. Dit onderdeel is voor alle gemeenten in Nederland nieuw en we hebben ons georiënteerd op gemeenten die deze stap al hebben gezet. Er is een raadswerkgroep in het leven geroepen die een koers en ambitiedocument heeft voorbereid. Later dit jaar volgt de discussie over dit document in de cie RO en de gemeenteraad.