Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

8.034 We stimuleren eigenaren om rijksmonumenten en waardevolle panden te isoleren.

8.034 We stimuleren eigenaren om rijksmonumenten en waardevolle panden te isoleren.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van
Steketee Marcel

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2019

Rijksmonumenten en andere waardevolle panden uit ons cultureel erfgoed zijn gebouwd in een tijd dat energiebesparing geen item was. Het isoleren van deze panden met respect voor hun waarde vraagt om onderzoek en een specialistische aanpak. Wij doen dit duurzaamheidsproject in samenwerking met de gemeente Middelburg en Schouwen Duiveland. Het bedrijf De Groene Grachten levert ondersteuning bij  het project. Voor dit project is €15.000 nodig.Toelichting

G
Kwaliteit

In Zeeland is het Monumentenpaspoort ontwikkeld. De Monumentenwacht Zeeland, onderdeel van de stichting cultureel erfgoed Zeeland (SCEZ) stelt de monumentenpaspoorten op.  
Zij zijn als deskundigen op gebied van beheer en onderhoud van monumentenpanden goed op de hoogte van
energiebesparende maatregelen voor Monumentenpanden. Zij stellen specifiek energieadvies op met duidelijke
maatregelen, een indicatie van de kosten, maar ook een indicatie van de besparing op de energiekosten. Voor de kosten van het opstellen van een Monumentenpaspoort kunnen eigenaren een beroep doen op een bijdrage uit het beschikbare budget. In 2018 zijn er 8 monumentenpaspoorten uitgegeven.