Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

8.036 We dragen bij aan cultuurhistorisch onderzoek via de stimuleringsregeling voor de waardevolle panden.

8.036 We dragen bij aan cultuurhistorisch onderzoek via de stimuleringsregeling voor de waardevolle panden.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2019

De raad heeft een financiële stimuleringsregeling vastgesteld. De bedoeling daarvan is dat daarmee onderhoud/verbouwingen of nader cultuurhistorisch onderzoek voor een bescheiden deel wordt ondersteund.

Hiervoor is een budget van € 30.000 nodig.Toelichting

G
Kwaliteit

Door ziekte van de deskundig medewerker liep de uitvoering van de regeling vertraging op. Erfgoed Zeeland (voorheen SCEZ) nam de uitvoering op zich. Inmiddels is intern weer zicht op verbetering