Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

8.045 We kiezen in het eerste kwartaal van 2019 welke maatschappelijke voorzieningen we willen realiseren.

8.045 We kiezen in het eerste kwartaal van 2019 welke maatschappelijke voorzieningen we willen realiseren.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van
Schot Arie
Steketee Marcel
Zwaag RJ, van der

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 05-11-2019

De uitvoeringsagenda wijzigt namelijk als gevolg van meerkosten.

Als duidelijk is welke maatschappelijke voorzieningen we gaan realiseren, omschrijven uiterlijk in het tweede kwartaal 2019 wat we wat we in welke kern gaan doen in 2019.Toelichting

O
Kwaliteit

Op 2 april 2019 heeft het college ingestemd met de opdracht voor fase 1.

We nemen tot half september 2019 de tijd om deze opdracht met onze partners uit te werken tot een gezamenlijk programma. Op 16 april 2019 lichten we de kaders van de opdracht toe aan onze partners. We nemen de (tussentijdse) resultaten uit de actualisatie IHP mee.