Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

8.048 We stellen een beeldkwaliteitsplan op voor het jachthavengebied Oostwatering.

8.048 We stellen een beeldkwaliteitsplan op voor het jachthavengebied Oostwatering.
Portefeuillehouder
Schot Arie
Steketee Marcel

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2020

Onderdeel van de toekomstvisie 'Veelzijdig Veere' is de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering. Hiervoor stelde u een gebiedsvisie vast met als ambitiescenario 'Locatieontwikkeling, de plek centraal'. Dit scenario bleek niet haalbaar. Daarom stapten wij in 2018 over naar het scenario 'Cafetariamodel'. Dit scenario maakt onderdeel uit van de door u vastgestelde gebiedsvisie.Toelichting

G
Kwaliteit

Voor de uitvoering van het scenario 'Cafetariamodel' stellen wij samen met de havengebruikers (WSV Arne, Harten en zeilschool 't Veerse Gat) een Beeldkwaliteitsplan op. Het Beeldkwaliteitsplan geeft ruimtelijke kaders aan voor de opwaardering van de jachthaven. Op basis van het Beeldkwaliteitsplan kunnen de havengebruikers hun plannen op eigen initiatief en risico verder ontwikkelen.