Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

9.004 Onze inkopen en aanbestedingen doen we rechtmatig en professioneel volgens ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.

9.004 Onze inkopen en aanbestedingen doen we rechtmatig en professioneel volgens ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

We professionaliseren door:

  • een goed contractbeheer met goed gebruik van een contractregister en centraal beheer hiervan.
  • het invoeren van een inkoopjaarplan.
  • het intensiveren van de (informele) netwerksamenwerking met andere overheden in de regio.  Toelichting

G
Kwaliteit

We voeren het in het eerste kwartaal met de raad gedeelde  inkoopjaarplan 2019 uit. Inmiddels heeft de rekenkamer haar rapport nav haar onderzoek naar ons inkoop- en aanbestedingsbeleid opgeleverd. Dit rapport bevestigt dat we terzake een goede koers voeren. In september heeft de raad het college de opdracht gegeven de aanbevelingen van het rekenkamer onderzoek uit te voeren. We komen dit jaar nog met een plan van aanpak hiertoe.