Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

9.009 We voeren een gedegen financieel beleid met een planning en control cyclus zoals afgesproken met de gemeenteraad.

9.009 We voeren een gedegen financieel beleid met een planning en control cyclus zoals afgesproken met de gemeenteraad.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2020

We leggen financieel beleid vast in de begroting en rapporteren aan de raad over de uitvoering.Toelichting

G
Kwaliteit