Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

9.011 We gebruiken bestuurs- en management informatie om besluitvorming en dienstverlening te verbeteren: 'datagestuurd werken'.

9.011 We gebruiken bestuurs- en management informatie om besluitvorming en dienstverlening te verbeteren: 'datagestuurd werken'.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Planning
Startdatum: 31-12-2018

We beschikken over heel veel (basis)gegevens en informatiebronnen. Wat gaan we doen:
  1. (Basis)gegevens in kritische informatiesystemen controleren en waar mogelijk verbeteren.
  2. De informatie "op maat" beschikbaar stellen voor bestuur en medewerkers.
Dit is een traject van meerdere jaren. Hiermee werken we met correcte en actuele data, waardoor we onze besluitvorming en dienstverlening verbeteren.

Evaluatie 4e kwartaal 2020.