Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

9.015 We voeren informatiebeveiliging- en privacy-taken uit overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving.

9.015 We voeren informatiebeveiliging- en privacy-taken uit overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

Wat we doen:
1. We toetsen de beveiliging van de informatievoorziening jaarlijks en rapporteren hierover in de collegeverklaring
2. Informatiebeveiliger aanstellen.
3. Vergroten van het I-bewust zijn van de organisatie

In 2019 is hiervoor € 75.000 structureel in de begroting opgenomen.Toelichting

G
Kwaliteit

We hebben de functie van informatiebeveiliger In het tweede kwartaal  ingevuld.  Deze opereert vanuit de nieuwe cluster Governance.

Deze cluster is gestart met het voorbereiden van de organisatie op de BIO (=Basis richtlijn Informatioebeveiliging Overheden).
Governance rapporteert het mt en het college per kwartaal rond de informatiebeveiliging en besteedt continu aandacht aan het i-bewustzijn van de organisatie.

 We hebben de  collegeverklaring 2018 in het kader van de ENSIA verantwoording (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken ingediend. De werkzaamheden voor de verantwordingsronde 2019 terzake hebben we opgestart.

In juli stond Veere landelijk op de tweede plek en op Zeeuws niveau op de eerste plek in de meting onder gemeenten naar de informatiebeveiliging rond de website.