Paragraaf bedrijfsvoering

Inhoud

Doelstellingen

D.9.01 Continuïteit en kwaliteit in de externe dienstverlening.

Hiervoor is een goede bedrijfsvoering en inzet van mensen, geld, ICT en materiaal noodzakelijk.

G

De interne bedrijfsvoering verliep in het eerste half jaar van 2020 zodanig dat de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening (ook in de coronaperiode) was gewaarborgd.

Publicatiedatum: 15-10-2020

Inhoud