Uitgaven

3,47%

€ 2.535

x € 1.000
3,47% Complete

Inkomsten

0,06%

€ 40

x € 1.000
0,06% Complete

Saldo

2,85670545864856E+17%

€ -2.494

x € 1.000

1. Veiligheid

Uitgaven

3,47%

€ 2.535

x € 1.000
3,47% Complete

Inkomsten

0,06%

€ 40

x € 1.000
0,06% Complete

Saldo

2,85670545864856E+17%

€ -2.494

x € 1.000
Inhoud

1. Veiligheid

Veere is een veilige woon- en werkomgeving  voor inwoners en bezoekers.

Doelstellingen

D.1.01 In 2018 zijn we goed voorbereid en georganiseerd bij een ramp of crisis.

We hebben een actueel Regionaal Crisisplan. Medewerkers met een rol daarin, oefenen en trainen jaarlijks. Voor bevolkingszorg is er een piket, zodat we bij een Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) direct bereikbaar en inzetbaar zijn.
We zijn  aangesloten bij de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband van dertien gemeenten. Samen zorgen we voor de lokale en regionale brandweerzorg, Geneeskundige hulpverlening (GHOR), coördinatie van Bevolkingszorg en een gezamenlijk meldkamer.

G

In december 2017 is het regionaal crisisplan vastgesteld. Ons nieuwe college heeft een korte training crisisbeheersing gehad voor de zomervakantie. In oktober nemen de nieuwe collegeleden deel aan een uitgebreide training. Medewerkers met een functie in de crisisbeheersing nemen deel aan een gevarieerd aanbod trainingen en opleidingen vanuit de VRZ. De  piketmedewerkers worden tussen2018 en 2019 ook gecertificeerd.

De begroting 2019 van de Veiligheidsregio is vastgesteld door het Algemeen Bestuur de structurele bijdrage voor Veere steeg met € 7.000 naar een totaal voor 2019 van € 1.737.341

D1.02 Veere is en blijft een veilige gemeente om in te wonen, werken en recreëren.

Veere is een veilige gemeente en dat houden we graag zo. We streven naar een hoog veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Naast dit veiligheidsgevoel is het doel om ook de werkelijke misdaadcijfers zo laag mogelijk te houden.

G

In de criminaliteitsindex die Waarstaatjegemeente.nl hanteert scoren we 46 op een schaal van 100 wat veiligheid betreft. In de AD misdaadmeter stonden we in 2017 op plaats 357. In 2016 stonden we nog op 238.

Het aantal woninginbraken blijft na een jarenlange daling nu stabiel. Wel vonden er een reeks auto inbraken plaats. De politie pakte daar een dadergroep voor op.

Door twee baldadige jongeren werd een groot aantal strandhuisjes opengebroken en goederen vernield.

De campagne om het aantal fietsendiefstallen terug te dringen lijkt te werken. 65 in heel 2017 en t/m augustus 2018 25.

Ondanks dat de zomer periode goed en veilig is verlopen zijn er zorgen om de politiecapaciteit. Daar is blijvend aandacht en inzet voor nodig.

 

D.1.03 Een schone, veilige, gezonde en mooie leefomgeving.

We willen een duurzame  samenleving. We dragen hieraan bij via communicatie, voorlichting, toezicht, handhaving en het stellen van regels voor de fysieke leefomgeving.

G

Jaarverslag Omgevingsrecht 2017 is gereed.

De APV is actueel voor 2018.

Het Uitvoeringsprogramma Handhaving is de basis van het werk voor Toezicht en Handhaving

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging burap Begrotingswijzigingen burap Begroting na wijziging burap
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.949 -8 1.941
1.2 Openbare orde en veiligheid 585 79 664
Totaal Lasten 2.535 70 2.605
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 0 5
1.2 Openbare orde en veiligheid 35 51 86
Totaal Baten 40 51 91
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud