Uitgaven

3,09%

€ 2.257

x € 1.000
3,09% Complete

Inkomsten

11,14%

€ 8.123

x € 1.000
11,14% Complete

Saldo

6,71855984583726E+17%

€ 5.866

x € 1.000

3. Economie

Uitgaven

3,09%

€ 2.257

x € 1.000
3,09% Complete

Inkomsten

11,14%

€ 8.123

x € 1.000
11,14% Complete

Saldo

6,71855984583726E+17%

€ 5.866

x € 1.000
Inhoud

3. Economie

Een duurzame en evenwichtige groei van de Veerse economie is van belang voor het behoud van bestaande en het creëren van nieuwe werkgelegenheid. Recreatie en toerisme zijn evenals de landbouw en het MKB belangrijke pijlers van de Veerse economie.  Zij zorgen niet alleen voor werk maar ook voor bestedingen en houden het voorzieningenniveau in stand. Deze sectoren zijn steeds in beweging, omdat de omgeving verandert. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van deze sectoren.  

Doelstellingen

D.3.01 In 2018 krijgen werkgelegenheid en duurzame economische groei prioriteit.

Samen met het bedrijfsleven werken wij aan behoud van duurzame werkgelegenheid. Bijvoorbeeld via Nieuwe Economische Dragers (NED) en gezondheidstoerisme.

G

De inzet van de ondernemersmanager heeft bijgedragen aan een gezond ondernemersklimaat. Over het vervolg van project MOVE wordt binnenkort een besluit genomen. Wat betreft breedband buitengebied hebben technische problemen tot vertraging gezorgd, welke inmiddels zijn opgelost.

D.3.02 In 2018 blijft de toeristische sector van economische waarde voor de gemeente.

Het toerisme is een belangrijke economische pijler voor onze gemeente. De kwaliteit van het toeristische product willen we samen met de sector op peil houden met innovatieve en duurzame projecten.

G

We hebben ons voortdurend ingezet om samen met de toeristische sector de kwaliteit van ons toeristische product hoog te houden. De actie voor het herzien van beleid voor kleinschalig kamperen wordt in 2019 uitgevoerd.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging burap Begrotingswijzigingen burap Begroting na wijziging burap
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 367 -199 168
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 821 98 919
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 106 3 109
3.4 Economische promotie 962 -259 703
Totaal Lasten 2.257 -357 1.900
Baten
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 732 282 1.014
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 35 -3 32
3.4 Economische promotie 7.356 457 7.814
Totaal Baten 8.123 736 8.860
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud