Uitgaven

3,09%

€ 2.257

x € 1.000
3,09% Complete

Inkomsten

49,46%

€ 36.083

x € 1.000
49,46% Complete

Saldo

3,87410667475374E+18%

€ 33.825

x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

3,09%

€ 2.257

x € 1.000
3,09% Complete

Inkomsten

49,46%

€ 36.083

x € 1.000
49,46% Complete

Saldo

3,87410667475374E+18%

€ 33.825

x € 1.000
Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging burap Begrotingswijzigingen burap Begroting na wijziging burap
Lasten
0.5 Treasury 72 76 148
0.61 OZB Woningen 293 25 318
0.62 OZB niet-woningen 0 0 0
0.64 Belastingen overig 7 1 7
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 0 0
Totaal Lasten 372 102 473
Baten
0.5 Treasury 161 14 175
0.61 OZB Woningen 3.679 0 3.679
0.62 OZB niet-woningen 1.542 0 1.542
0.64 Belastingen overig 294 732 1.026
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 24.808 322 25.131
Totaal Baten 30.484 1.068 31.552

Mutaties reserves

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging burap Begrotingswijzigingen burap Begroting na wijziging burap
Lasten 1.886 4.103 5.989
Baten 5.599 2.360 7.959
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud