Meer
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

3,09%

€ 2.257

x € 1.000
3,09% Complete

Inkomsten

49,46%

€ 36.083

x € 1.000
49,46% Complete

Saldo

3,87410667475374E+18%

€ 33.825

x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x1000
Exploitatie Begroting voor wijziging burap Begrotingswijzigingen burap Begroting na wijziging burap
Lasten
0.5 Treasury 72 76 148
0.61 OZB Woningen 293 25 318
0.62 OZB niet-woningen 0 0 0
0.64 Belastingen overig 7 1 7
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 0 0
Totaal Lasten 372 102 473
Baten
0.5 Treasury 161 14 175
0.61 OZB Woningen 3.679 0 3.679
0.62 OZB niet-woningen 1.542 0 1.542
0.64 Belastingen overig 294 732 1.026
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 24.808 322 25.131
Totaal Baten 30.484 1.068 31.552

Mutaties reserves

Bedragen x1000
Exploitatie Begroting voor wijziging burap Begrotingswijzigingen burap Begroting na wijziging burap
Lasten 1.886 4.103 5.989
Baten 5.599 2.360 7.959