Uitgaven

0,21%

€ 153

x € 1.000
0,21% Complete

Inkomsten

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Saldo

1,75008292267185E+16%

€ -153

x € 1.000

Overige onderdelen

Uitgaven

0,21%

€ 153

x € 1.000
0,21% Complete

Inkomsten

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Saldo

1,75008292267185E+16%

€ -153

x € 1.000
Inhoud

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging burap Begrotingswijzigingen burap Begroting na wijziging burap
Lasten
0.8 Onvoorzien 169 -49 120
0.81 Overige baten en lasten -16 -347 -363
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) 0 24 24
Totaal Lasten 153 -372 -219
Baten
0.8 Onvoorzien 0 0 0
0.81 Overige baten en lasten 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) 0 0 0
Totaal Baten 0 0 0
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud